Najnowsze Aktualności

WERYFIKACJA DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

WERYFIKACJA DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Domaniów, że począwszy od czerwca br. Urząd Gminy Domaniów będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, prosimy o zweryfikowanie, czy posiadasz aktualną umowę na wywóz odpadów zawartą z  podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Domaniów.


Przypominamy: jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości położonej  w gminie Domaniów, a w ostatnim czasie:
• przeprowadziłeś się na teren gminy , zmieniłeś adres zamieszkania,
• urodziło Ci się dziecko lub zmieniła się liczba osób mieszkających w Twoim domu czy w lokalu, złóż korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• założyłeś działalność gospodarczą lub zmieniła się liczba pojemników, które oddajesz przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, to pamiętaj o konieczności podpisania umowy z  podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Domaniów lub zaktualizowania tych danych.

Segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkiem.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaniów pokój nr 2 lub pod nr telefonu: 71 301 73 60.

Poniżej aktualnie obowiązujący druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe.

attach_file Załączniki

Ikona docx do1.docx docx 86,36 kB
Ikona pdf do1.pdf pdf 289,68 kB