Najnowsze Aktualności

Odczyty wodomierzy

Odczyty wodomierzy

W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w celu zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców i pracowników Spółki odczyty wodomierzy u klientów nie będą dokonywane przez pracowników Spółki.

W dniach 24-31 maja 2021 r. będą przyjmowane zgłoszenia odczytów wodomierzy w następujący sposób:

- mailowo na adres biuro@zgkdomaniow.pl

- telefonicznie na numer: 71-382-81-39 lub 575-401-406

- SMS/MMS na numer 575-401-406

Podając odczyt proszę podać Imię i Nazwisko oraz miejscowość której dotyczy odczyt. Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Wyjątek stanowi miejscowość Goszczyna w której odczyty wodomierzy przeprowadzą pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jeśli Pracownik nie zastanie nikogo w domu zostawi karteczkę z numerami telefonów i adresem e-mail w celu podania odczytu wodomierza. Pracownicy spisujący wodomierze mają obowiązek nosić legitymacje służbowe ze zdjęciem i okazać ja na żądanie klienta. Podczas odczytów wodomierzy nie podpisują Państwo żadnych dokumentów !!!