Najnowsze Aktualności

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji w gospodarstwie rolnym

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji w gospodarstwie rolnym

Wakacje to czas wolny od obowiązku szkolnego - na wsi jednak, jest to okres wzmożonych prac polowych i wytężonej pracy rolników. Skupiając swoją uwagę na zorganizowaniu pracy
w gospodarstwie, nie zapominajmy o zapewnieniu opieki przebywającym w nim dzieciom
i młodzieży. Ponieważ trudno jest wypełnić dwumiesięczny okres wakacji wyjazdami do najbliższej rodziny, na wczasy, kolonie i obozy, warto zasięgnąć informacji o formach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci oferowanego przez nasze gminy, szkoły, świetlice
i inne instytucje lub spróbować zorganizować wspólną opiekę sąsiedzką.

Pomimo tego, że w tradycję rodzinnego gospodarstwa rolnego wpisana jest praca wszystkich domowników, również dzieci, niezbędna jest świadomość, że istnieją prace, których dzieci wykonywać nie powinny - zwyczajnie do nich nie dorosły, brakuje im siły, wyobraźni, doświadczenia oraz zdolności przewidywania skutków nieprawidłowo wykonywanych czynności, a zatrucie lub przeciążenie młodego organizmu, może mieć nieodwracalne skutki.

Korzystając z pomocy dzieci i powierzając im prace, wybierzmy takie, które mogą wykonać bez narażania swojego życia i zdrowia, na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

Oto kilka przykładów czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których bezwzględnie nie wolno powierzać dzieciom i młodzieży do lat 16.

Prace w silosach, zamkniętych zbiornikach i pojemnikach

 1. Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin
 1. Opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywóz gnojówki, gnojowicy
  i zawartości szamba
 1. Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi
 2. Obsługa maszyn do przygotowywania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy, a także kombajnów do zbioru zbóż, zielonek
  i okopowych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych
 3. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych, obróbka drewna przy użyciu pilarki tarczowej oraz wykonywanie czynności pomocniczych: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin
 4. Załadunek i rozładunek drewna, ścinanie drzew, ściąganie drzew zawieszonych
 5. Prace wykonywane w dużym hałasie, niedostatecznym oświetleniu, pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego lub w zagrożeniu szkodliwymi czynnikami biologicznymi (roztocza, pasożyty zwierzęce, grzyby, itp.)

Pamiętajmy, że wakacje to czas odpoczynku i regeneracji dla dzieci, a nie okres wzmożonych obowiązków.

W deszczowe dni zachęcamy dzieci do zapoznania się ze specjalnie przygotowanymi dla nich i zamieszczonymi na stronie internetowej www.krus.gov.pl, (zakładka ‘prewencja’), materiałami popularyzatorskimi, kursem e-lerningowym dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy” oraz Grą o zdrowie i bezpieczeństwo.

Ponadto, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu zaprasza wszystkie dzieci, do udziału w spotkaniach organizowanych przez pracowników prewencji, dotyczących BHP dzieci i młodzieży w gospodarstwie rolnym, a także wszystkie zainteresowane instytucje, organizujące wypoczynek dla dzieci podczas wakacji, do współpracy.

Szczegółowych informacji dla powiatu wrocławskiego i oławskiego udziela specjalista

w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS OR we Wrocławiu Sybilla Gancarek, tel. 71 335 95 26, e-mail: sybilla.gancarek@krus.gov.pl.

Zachęcamy także do śledzenia Wydarzeń Prewencyjnych na stronie www.krus.gov.pl

Starszy Specjalista Sybilla Gancarek

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego
KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu

Więcej informacji można znaleźć w broszurze prewencyjnej ”Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym” (PIP) oraz w Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.