Najnowsze Aktualności

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno

Wykonana inwestycja polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędnych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii’’ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.