Najnowsze Aktualności

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2022 ROKU – II TERMIN

 

Wójt Gminy Domaniów przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT  za okres do 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r., oraz w przypadku posiadaczy bydła  z zaświadczeniem o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2021 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonej kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Stawka zwrotu  w 2022 r. wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczbadużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 3-31 października 2022 r., przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Domaniów, pok. nr 9 oraz na stronie

internetowej  Gminy  Domaniów.  Wszelkie  informacje  można  uzyskać  pod  nr

tel. 71/301 73 61.