Najnowsze Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Domaniów  Szkoły Podstawowej w Goszczynie.

KOMUNIKAT w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Domaniów Szkoły Podstawowej w Goszczynie.

KOMUNIKAT

z dnia 05 grudnia 2022 r.

w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Domaniów

Szkoły Podstawowej w Goszczynie.

 

 

Gmina Domaniów z dniem 1 września 2023 r. ponownie staje się organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej w Goszczynie.

 

W związku z wygaśnięciem z dniem 31.08. 2023 r. 10 letniej umowy zawartej w dniu 04.06.2013 r. na prowadzenie szkoły Podstawowej  w Goszczynie przez Fundację „Świat Dzieci i Dorosłych”  Rada Gminy Domaniów podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XLV/304/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, granic ich obwodów funkcjonujących na terenie gminy Domaniów,

- Uchwała Nr XLV/305/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Domaniów

Uchwały zostały pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w dniu 19.08.2022 r. oraz przekazana do zaopiniowania Związkom Zawadowym zrzeszających nauczycieli: Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Domaniowie, w tym Radę OPZZ Powiatu-Oławsko-Strzelińskiego, a także Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność.

- Uchwała Nr L/330/22 z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Domaniów Szkołę Podstawową w Goszczynie

Mając powyższe na względzie Samorząd Gminy Domaniów rozpoczyna procedurę ponownego przejęcia  do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Goszczynie, jednocześnie informując, że od 1 września 2023 r. Szkoła nadal będzie szkołą publiczną o strukturze 8 – klasowej z odziałem przedszkolnym. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym nałożonym przez Prawo oświatowe do dnia 31 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Domaniów określi terminy rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Goszczynie oraz oddziału przedszkolnego w tej szkole.