Najnowsze Aktualności

UWAGA ROLNICY! INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW SUSZOWYCH

UWAGA ROLNICY! INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW SUSZOWYCH

Wójt Gminy Domaniów informuje, że w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę w 2019 r. wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach można składać w siedzibie Urzędu Gminy Domaniów  w pokoju nr 2a (parter) w trybie ciągłym.

ROLNICY! NIE CZEKAJCIE ZE ZGŁOSZENIEM SZKÓD

Podstawową zasadą szacowania straty wywołanej klęską jest ocena stanu plantacji przed jej zbiorem. 

Informuję również, że do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019, składanego do ARiMR.

 

Osoba do kontaktu:

P. Czesław Wiśniewski tel. 71 301 73 72; e-mail: c.wisniewski@gminadomaniow.pl

 

 

Uwaga: Wniosek, załączniki i klauzula informacyjna dostępne poniżej.