Najnowsze Aktualności

ŚLUB W PLENERZE

ŚLUB W PLENERZE

Ślub  w plenerze – na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w obrębie gminy Domaniów, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Za udzielanie ślubu poza lokalem usc pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1.000,00 zł.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie zgłaszają się 15 minut przed uroczystością do przybyłego na ślub kierownika usc ,celem potwierdzenia  danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa. Pierwszy odpis aktu małżeństwa nie podlega opłacie skarbowej.

Ponadto osoba, która w wyniku małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód osobisty.    

Kontakt telefoniczny z Wójtem Gminy Domaniów - Wojciechem Głogulskim pod nr 572-290-333 - w sprawie ślubu w plenerze. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może  pisemnie odmówić przyjęcia oświadczeń we wskazanym miejscu udzielenia ślubu w plenerze jeżeli uzna po dokonaniu oględzin iż miejsce wskazane przez nupturientów nie zapewniałoby zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa.

         

    

 Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

Miejscem złożenia dokumentów jest Urząd Stanu Cywilnego wybrany przez narzeczonych.

Narzeczeni zgłaszają się do danego urzędu osobiście z dowodami osobistymi. Powinni znać nr aktu urodzenia, aby złożyć wniosek o dokonanie zlecenia w systemie Źródło do miejsca urodzenia USC.

Termin ślubu cywilnego – miesiąc i dzień np. zgłaszają się 25.06.2020 r. aby ślub odbył się 26.07.2020 r.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu – 84 zł.

Kierownik USC może na wniosek skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy .

Za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego opłata skarbowa - 39 zł.

Urząd Stanu Cywilnego : Kierownik Urszula Kucharzak

Telefon- 71 301-73-64