Najnowsze Aktualności

„Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”.

„Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”.

Konkurs adresowany jest do gmin, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy do udziału jak największą liczbę użytkowników gospodarstw rolnych do dokonywania samospisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem:  

https://psr2020.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Domaniów uruchomione zostało stanowisko do samospisu internetowego. Przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarno-epidemiologicznych członkowie Gminnego Biura Spisowego, chętnie pomogą Państwu w samospisie. 

Zwycięzcom Konkursu, tj. pięciu gminom w każdym województwie, które uzyskają najwyższą wartość wskaźnika samospisu internetowego, zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi do 15 grudnia br.

Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/konkursy

Prosimy Państwa o wsparcie i zapraszamy do dokonywania samospisu internetowego: https://psr2020.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

 

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS