Najnowsze Aktualności

"Czyste Powietrze" priorytetowy program rządowy - punkt konsultacyjno - informacyjny w Gminie Domaniów

"Czyste Powietrze" priorytetowy program rządowy - punkt konsultacyjno - informacyjny w Gminie Domaniów

Informujemy, że w Gminie Domaniów uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego priorytetowego Programu Czyste Powietrze obsługiwany przez pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju w pokoju nr 3.

W ostatnich dniach czerwca 2021r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Domaniów odbyło się spotkanie mieszkańców z doradcą energetycznym z WFOŚiGW we Wrocławiu. Doradca przedstawił założenia ww. Programu.

Poniżej podstawowe informacje:

W punkcie konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Domaniów aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu.

Utworzenie punktu jest związane z realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a Gminą Domaniów.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a także do korzystania z utworzonego punktu.

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.

Podstawowe informacje: Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/ współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe -  ekologiczne. W przypadku wymiany pieca można również ubiegać się o dofinansowanie na modernizację instalacji c.o. i c.w.u. (grzejniki, termostaty, bojler c.w.u.), docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacje fotowoltaiczna (tylko w przypadku wymiany źródła ciepła).

Dotacja może wynosić od 30.000,00 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37.000,00 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu oraz rodzaju inwestycji.

W ramach Programu wyróżnia się dwa poziomy dofinansowania:

Podstawowy: w którym dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 000,00 zł (dochód ten ustalany jest na podstawie ostatniego rozliczenia PIT złożonego do Urzędu Skarbowego, zwracamy uwagę na pozycję w zeznaniu „podstawa obliczenia podatku”.

Podwyższony: w którym dochód netto w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 2.189,00 zł, a w wielorodzinnym gospodarstwie nie może przekroczyć kwoty 1.564,00 zł. Aby ubiegać się o dofinansowanie na podwyższonym poziomie, należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie o zaświadczenie o dochodach.    

Zakres kosztów kwalifikowanych i maksymalne poziomy dofinansowania w załącznikach poniżej. 

Szczegółowe informacje na temat programu w linku poniżej

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie