Najnowsze Aktualności

"Przedsiębiorcze kobiety 3.0".

"Przedsiębiorcze kobiety 3.0".

Szanowni Państwo,

w okresie od 16.05.2021r. do 31.03.2023 r. firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt.  „Przedsiębiorcze kobiety 3.0”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest również do kobiet  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i do kobiet po 30 r.ż. zamieszkujących na terenie województwa Dolnośląskiego.

W ramach projektu oferujemy uczestniczkom:

- bezzwrotne DOTACJE na założenie własnej firmy w wysokości do 23 050,00zł - bez poręczycieli,

- wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 2000,00  przez 12 m-cy prowadzenia firmy,

- bezpłatne wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Do kogo adresowany jest projekt:

- 80 kobiet powyżej 30 roku życia,

- zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie Dolnego Śląska,

- pozostających bez zatrudnienia w tym szczególnej sytuacji na rynku pracy ( osoby 50+, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami)

- imigranci/reemigranci

-osoby ubogie

- pracujących zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

-osoby odchodzące z rolnictwa.

 

Rekrutacja do projektu jest prowadzona od lipca 2021r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:  www.przedsiebiorczekobiety3.eu  

Zapraszamy również do kontaktu z Biurem Projektu, odpowiemy na wszystkie pytania.