Najnowsze Aktualności

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Domaniów.

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Domaniów.

Wójt Gminy Domaniów ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Domaniów na okres  do 3 lat.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Regulamin przeprowadzenia przetargu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.