Najnowsze Aktualności

II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Domaniów.

II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Domaniów.

Wójt Gminy Domaniów ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Domaniów na okres  do 3 lat.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Regulamin przeprowadzenia przetargu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.