Najnowsze Aktualności

1 grudnia 2023- Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia 2023- Światowy Dzień Walki z AIDS

Dnia 1 grudnia tradycyjnie od 1988 roku obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS.       To szczególny dzień w którym myślimy o bliskich, przyjaciołach zmagających się z tym problemem, a także wspominamy te osoby, które przegrały walkę z AIDS.


Symbolem obchodów Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka, jako znak solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, a w strefie publicznej przypomina i uświadamia, że osoby te, są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, z możliwością życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając jednocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Jedną z instytucji podejmujących tematykę jest Krajowe Centrum ds. AIDS, która realizuje skoordynowane działania dotyczące profilaktyki zakażeń wirusem HIV, aby przypominać, że problem jest ciągle aktualny w związku z stale rosnącą ilością zachorowań. Do najważniejszych celów ww. organizacji należy m.in.:
  • znaczne ograniczenie liczby nowych zakażeń,
  • zapewnienie najwyższej jakości świadczeń mających na celu zapobieganie HIV,
  • wyedukowanie społeczeństwa oraz wykształcenie tolerancji dla osób zakażonych,
  • osiągniecie wiodącej pozycji wśród krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej    w kwestii rozwiązań systemowych i skutecznego zwalczania epidemii AIDS,
  • powszechne poszanowanie praw człowieka.

Dane epidemiologiczne według Krajowego Centrum ds. AIDS, informują iż, w 2022 r. zarejestrowano 2384 nowych przypadków HIV, 22 osoby zmarły na AIDS. Wirus HIV co roku dotyka miliony osób, natomiast w Polsce od zarejestrowania pierwszego przypadku w 1985 r. do 30 listopada 2022 r. zanotowano:

  • 29 676 osób zakażonych ogółem
  • 3 979 osób chorych na AIDS
  • 1 465 osób zmarło

W artykule pt. „ Let communities lead – Word AIDS Day 2023” opublikowanym przez UNAIDS, 1 grudzień to dzień nie tylko do świętowania osiągnięć ale przede wszystkim wezwanie do działania przez zapewnienie społeczeństwu dostępu do jak najlepszej opieki medycznej, oraz pokonania bariery, jaka stanowią uprzedzenia, brak informacji oraz dyskryminacja. Jeśli te przeszkody zostaną usunięte, przez wsparcie organizacji rządowych, społeczność będzie mogła nadać jeszcze większy rozgłos globalnej reakcji na HIV. Słowa dyrektora UNAIDS, motywują do działania, bo jak twierdzi : „Koniec AIDS jest możliwy, jest w naszym zasięgu”, „Aby podążać ścieżką, która położy kres AIDS, świat musi pozwolić społeczeństwu przewodzić”.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://aids.gov.pl/misja/

https://www.unaids.org/en/2023-world-aids-day