Najnowsze Aktualności

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

pobrane.jpgProjekt nr RPDS.03.03.01-02-0024/21

 

Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów”

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Domaniów: szkoły podstawowej w Domaniowie oraz szkoły podstawowej w Wierzbnie.

Zakres rzeczowy/zadania wchodzące w skład przedsięwzięcia obejmuje:

• Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego

• Prace termomodernizacyjne dotyczące Szkół Podstawowych w Domaniowie i Wierzbnie

• Dźwig dla niepełnosprawnych w Szkole w Domaniowie

• Modernizacja instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem

• Promocję projektu

• warsztaty z edukacji ekologicznej.

 

Podstawową grupą docelową są uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w Domaniowie i Wierzbnie oraz mieszkańcy Gminy Domaniowa. Główne produkty projektu m.in. to:

– powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji –5 163,20 m2

– liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt.

- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 2 szt.

- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 2 szt.

- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2 szt.

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością  – 1 szt.

 

Wartość projektu ogółem:                    12 644 103,60 zł
Wydatki kwalifikowane:                          7 993 746,63 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:       6 794 684,63 zł