Najnowsze Aktualności

O projekcie

O projekcie

fe_power_wersja_kolor.jpg 

USŁUGI TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO DOOR TO DOOR W GMINIE DOMANIÓW 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 554 347,67 ZŁ

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 467 204,22 ZŁ

Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2022

Projekt realizowany w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cele projektu: zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 120 osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, będących mieszkańcami gminy Domaniów poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door to door (od drzwi do drzwi).

Planowane efekty: likwidacja barier związanych z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Domaniów, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i wzrost aktywności zawodowej uczestników.