Organizacja urzędu

Lp.

Imię

i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

1

Wojciech Głogulski

Wójt Gminy

8A

71 301 73 70

wojt@gminadomaniow.pl

2

Tomasz
Ciecierski

Zastępca Wójta

8B

71 301 73 67

t.ciecierski@gminadomaniow.pl

3

Dorota Sala

Sekretarz Gminy

2A

71 301 73 72

sekretarz@gminadomaniow.pl

    4

Małgorzata Ciecierska

Skarbnik Gminy

5A

71 301 73 68

skarbnik@gminadomaniow.pl

5

Joanna Pach

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

10

71 301 73 64

usc@gminadomaniow.pl

6

Aneta Domańska 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

3

71 301 73 80

a.domanska@gminadomaniow.pl 

7

Beata Suchorzewska

Inspektor ds. obsługi funduszu sołeckiego i promocji

3

71 301 73 80

b.suchorzewska@gminadomaniow.pl 

8

Renata Krzyk

Inspektor ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego

9

71 301 73 61

r.krzyk@gminadomaniow.pl

9

Małgorzata Wiśniewska

Sekretarka

8

71 301 73 69

radagminy@gminadomaniow.pl

10

Agnieszka Rypałowska

Główny księgowy

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

11

Joanna Węgłowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

12

Maria Lewandowska

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 62

podatki@gminadomaniow.pl

13

Jolanta Dziębowska

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 66

podatki@gminadomaniow.pl

14

Edyta Sanecka 

Podinspektor ds. Infrastruktury komunalnej

2

71 301 73 80

e.sanecka@gminadomaniow.pl

15

Anna Stanisławczyk

Referent ds. gospodarki odpadami

3

71 301 73 60

sekretariat@gminadomaniow.pl