Współpraca Gminy Domaniów z Zakładem Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniach 9.05.2018 r. – 11.05.2018 r. Gmina Domaniów we współpracy z Zakładem Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o.  usunęła gałęzie powstałe w wyniku prowadzonych prac porządkowych i pielęgnacyjnych z terenów zielonych Gminy Domaniów.

Gałęzie zostały rozdrobnione rębakiem a następnie przetransportowane do nowoczesnej instalacji fermentacji  w ZGO GAĆ.

Uzyskane w ten sposób zrębki posłużą do produkcji biogazu. Biogaz zostanie spalony w agregatach kogeneracyjnych wytwarzających energię cieplną i elektryczną.

Dzięki współpracy z odpadów powstanie czysta i ekologiczna energia elektryczna a także zostanie odzyskane ciepło z procesu spalania.

Dzięki specjalnej instalacji w okresie letnim ciepło zostanie przekształcone w chłód i wykorzystane w systemach klimatyzacji.

Opublikowano: 14 maja 2018 13:07

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

informacja.pdf [60.31 KB]

Wyświetleń: 256

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl