Nowy sprzęt dla strażaków z terenu gminy Domaniów

 (link otworzy duże zdjęcie)

Nowy sprzęt dla strażaków z terenu gminy Domaniów pozyskany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

 

W związku z realizacją zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, Gmina Domaniów uzyskała dofinansowanie w kwocie 90 943,38 zł, dzięki któremu strażacy ochotnicy zostali doposażeni w nowoczesne urządzenia ratujące życie:

- OSP Domaniów wzbogaciła się o rozpieracz kolumnowy RA 4332 za kwotę 18 662 zł i defibrylator AED Philips warty 12 200 zł,

- OSP Wierzbno otrzymało zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas, który kosztował 61 000 zł a także defibrylator AED Philips za 12 200 zł.

Wartość otrzymanej przez Gminę Domaniów dotacji stanowi 99% kosztów, wkład własny gminy w wysokości 1% to zaledwie 918,62 zł.

Uroczyste przekazanie sprzętów odbyło się 10.06.2018r. podczas zawodów sportowo-pożarniczych w Domaniowie a także 27.06.2018r. w Urzędzie Gminy Domaniów.

Pozyskany sprzęt zdecydowanie poprawi sprawność i skuteczność działania strażaków, podczas ratowania życia i mienia poszkodowanym.

Zadanie zostało zrealizowane z  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

 

 

Opublikowano: 10 lipca 2018 20:21

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 237

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl