WAŻNY KOMUNIKAT DO INTERESANTÓW URZĘDU GMINY DOMANIÓW

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) apelujemy o zachowanie względów bezpieczeństwa, unikania skupisk ludzkich i nienarażania się na niepotrzebne kontakty.

Prosimy wszystkich mieszkańców o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Domaniów, tylko do spraw pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa. W pozostałych przypadkach prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną, mailową lub elektroniczną przez skrzynkę podawczą ePUAP.

Wszelkich wpłat można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej

Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać opłat:

Gmina Domaniów

BS Oława o/ Domaniów

20 9585 0007 0030 0300 0547 0036

- warunki zabudowy,

- zajęcie pasa drogowego,

- koncesje,

- podatki,

- czynsze, najmy, dzierżawy

- opłaty skarbowe,

- zaświadczenia z zakresu meldunków,

Gmina Domaniów

BS Oława o/ Domaniów

92 9585 0007 0030 0300 0547 0001

- udostępnianie danych osobowych.

Gmina Domaniów

BS Oława o/ Domaniów

35 9585 0007 0030 0300 0550 0030

- wpłaty wadium.

Indywidualne konta masowe (od osób fizycznych i prawnych: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)

 

Poniżej przekazujemy informacje teleadresowe do kontaktu z pracownikami Urzędu:

Lp.

Imię

i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

1.

Wojciech Głogulski

Wójt Gminy

8A

71 301 73 70

wojt@gminadomaniow.pl

2.

Tomasz
Ciecierski

Zastępca Wójta

8B

71 301 73 67

t.ciecierski@gminadomaniow.pl

3.

Dorota Sala

Sekretarz Gminy

2A

71 301 73 72

sekretarz@gminadomaniow.pl

4.

Małgorzata Ciecierska

Skarbnik Gminy

5A

71 301 73 68

skarbnik@gminadomaniow.pl

5.

Urszula Kucharzak

Kierownik USC

10

71 301 73 64

usc@gminadomaniow.pl

6.

Joanna Pach

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

3

71 301 73 80

j.pach@gminadomaniow.pl

7.

Renata Krzyk

Inspektor ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego

9

71 301 73 61

r.krzyk@gminadomaniow.pl

8.

Ewa Siatkowska

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

4

71 301 73 62

ewidencja@gminadomaniow.pl

9.

Czesław Wiśniewski

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony zwierząt i zadrzewień

2A

71 301 73 72

c.wisniewski@gminadomaniow.pl

10.

Alicja Tomaszczuk

Pomoc administracyjna

2

71 301 73 60

70 301 77 26

lub 35

sekretariat@gminadomaniow.pl

11.

Sebastian Sowiński

Inspektor ds. inwestycji i remontów

3A

71 301 73 63

s.sowinski@gminadomaniow.pl

12.

Beata Suchorzewska

Podinspektor ds. obsługi funduszu sołeckiego

3

71 301 73 80

b.suchorzewska@gminadomaniow.pl

13.

Joanna Węgłowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

14.

Rypałowska Agnieszka

Główny księgowy

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

15.

Joanna Brunicka

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 301 73 65

rodzina500@gminadomaniow.pl

16.

Maria Lewandowska

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 66

podatki@gminadomaniow.pl

17.

Jolanta Dziębowska

Referent ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 66

podatki@gminadomaniow.pl

18.

Aneta Domańska

Inspektor ds. infrastruktury komunaknej

3

71 301 73 80

a.domanska@gminadomaniow.pl

19.

Małgorzata Wiśniewska

Sekretarka

8

 

71 301 73 69

radagminy@gminadomaniow.pl

20.

Alicja Kłak

Pomoc administracyjna

2A

71 301 73 72

a.klak@gminadomaniow.pl

 

 

 

 

Opublikowano: 12 marca 2020 14:23

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1060

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl