PILNY KOMUNIKAT - zamknięcie Urzędu Gminy Domaniów dla bezpośredniej obsługi interesantów

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

UWAGA MIESZKAŃCY!

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Domaniów,

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

i Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie

 

Szanowni Państwo,

w celu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Domaniów, z uwagi na pogłębiającą się epidemię koronawirusa wprowadza się czasowo od dnia 14 sierpnia 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Domaniów.

Pracę urzędu organizuje się w następujący sposób:

  1. Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: pod nr. 71 301 73 60; 71 301 77 26 lub 35; 71 301 73 60 lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@gminadomaniow.pl,  adresu email  pracownika merytorycznego oraz platformy ePUAP.
  2. Przyjęcia interesantów będą odbywały się w wyznaczonym miejscu – hol na parterze budynku, wejście główne.
  3. Zaleca się składanie pism w następujący sposób:

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55 – 216 Domaniów lub drogą e-mail na poszczególne adresy e-mail, które dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gminadomaniow.pl/

- za pośrednictwem platformy e-PUAP

- poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze przy wejściu głównym do urzędu.

Zobowiązuje się wszystkich interesantów i pracowników do przestrzegania poniższych zasad:

- bezwzględne zakrywanie ust i nosa

- dezynfekcja dłoni

- zachowanie bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5 m).

 

Poniżej przekazujemy dane teleadresowe do kontaktu z pracownikami urzędu: 

 

DANE TELEADRESOWE

 

Imię

i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

Wojciech Głogulski

Wójt Gminy

8A

71 301 73 70

wojt@gminadomaniow.pl

Tomasz
Ciecierski

Zastępca Wójta

8B

71 301 73 67

t.ciecierski@gminadomaniow.pl

Alicja Kłak

Pomoc administracyjna

2

71 301 73 60

71 301 77 26

71 301 77 35

sekretariat@gminadomaniow.pl

a.klak@gminadomaniow.pl

Dorota Sala

Sekretarz Gminy

2A

71 301 73 72

sekretarz@gminadomaniow.pl

Małgorzata Ciecierska

Skarbnik Gminy

5A

71 301 73 68

skarbnik@gminadomaniow.pl

Urszula Kucharzak

Kierownik USC

10

71 301 73 64

usc@gminadomaniow.pl

Joanna Pach

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

3

71 301 73 80

j.pach@gminadomaniow.pl

Renata Krzyk

Inspektor ds. obronnych i bezpieczeństwa publicznego

9

71 301 73 61

r.krzyk@gminadomaniow.pl

Ewa Siatkowska

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

4

71 301 73 62

ewidencja@gminadomaniow.pl

Czesław Wiśniewski

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony zwierząt i zadrzewień

2A

71 301 73 72

c.wisniewski@gminadomaniow.pl

Sebastian Sowiński

Inspektor ds. inwestycji i remontów

3A

71 301 73 63

s.sowinski@gminadomaniow.pl

Beata Suchorzewska

Podinspektor ds. obsługi funduszu sołeckiego

3

71 301 73 80

b.suchorzewska@gminadomaniow.pl

Joanna Węgłowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

Rypałowska Agnieszka

Główny księgowy

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

Maria Lewandowska

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 66

podatki@gminadomaniow.pl

Jolanta Dziębowska

Referent ds. podatków i opłat lokalnych

6

71 301 73 66

podatki@gminadomaniow.pl

Małgorzata Wiśniewska

Sekretarka

8

 

71 301 73 69

radagminy@gminadomaniow.pl

Alicja Tomaszczuk

Pomoc administracyjna

5

71 301 73 65

ksiegowosc@gminadomaniow.pl

 

 

Przepraszamy za wszystkie niedogodności - te zasady wprowadzamy

 również dla Państwa bezpieczeństwa.

Opublikowano: 14 sierpnia 2020 14:48

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

komunikat_wojta_gminy_domaniow.pdf [638.47 KB]

Wyświetleń: 892

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl