AKTUALNOŚCI

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu dzisiejszym, w dniu 27 maja, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Jest to święto wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju i pomyślności naszych gmin, powiatów i województw.

Kondolencje

Kondolencje

,,Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich'' Pani Wójt Dorocie Sala wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Siostry składają Radni Gminy Domaniów, pracownicy Urzędu Gminy...

Raport o stanie gminy 2023

Raport o stanie gminy 2023

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport stanowi...

Odczyty wodomierzy!!

Odczyty wodomierzy!!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Domaniowie informuje, że rozpoczyna spisywanie wodomierzy na terenie Gminy Domaniów.

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna...

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II...

WÓJT GMINY DOMANIÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOSZCZYNIE

WÓJT GMINY DOMANIÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY...

Więcej informacji na temat konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Goszczynie w załączniku do wiadomści .