Rada Gminy

Skład Osobowy Rady Gminy Domaniów - kadencja 2024 - 2029

 1. Kożak Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Domaniów
 2. Mielczarek Edyta - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Domaniów
 3. Kosowski Marek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaniów
 4. Chudzik Elżbieta
 5. Czyżowicz Bożena
 6. Falkowski Arkadiusz
 7. Frytz Radosław
 8. Głogulska Grażyna
 9. Gołąb Ireneusz
 10. Janik Jarosław
 11. Kawałko Andrzej 
 12. Krzysiek Marta
 13. Oleszek Bożena
 14. Pach Tomasz
 15. Zajączkowska Kinga

KOMISJA REWIZYJNA

Zajączkowska Kinga - Przewodnicząca Komisji

Gołąb Ireneusz - Członek Komisji

Krzysiek Marta - Członek Komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Oleszek Bożena - Przewodnicząca Komisji

Chudzik Elżbieta - Członek Komisji

Krzysiek Marta - Członek Komisji 

Pach Tomasz - Członek Komisji 

Zajączkowska Kinga - Członek Komisji

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA

Janik Jarosław - Przewodniczący Komisji

Głogulska Grażyna - Członek Komisji

Gołąb Ireneusz - Członek Komisji

Frytz Radosław - Członek Komisji

Kawałko Andrzej - Członek Komisji

KOMISJA ROLNICTWA, EKOLOGII I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Falkowski Arkadiusz - Przewodniczący Komisji

Głogulska Grazyna - Członek Komisji

Kożak Piotr - Członek Komisji

Kawałko Andrzej - Członek Komisji

Pach Tomasz - Członek Komisji

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH

Czyżowicz Bożena - Przewodnicząca Komisji 

Chudzik Elżbieta - Członek Komisji

Falkowski Arkadiusz - Członek Komisji

Kosowski Marek - Członek Komisji

Mielczarek Edyta - Członek Komisji