Gminy Partnerskie

Kilka faktów z historii rozwoju współpracy z Gminą Hagenow-Land

Współpraca zaczęła się w roku 1963 od praktyki, jaką w PGR Pritzier odbyło dwóch księgowych z Późniejszego PGR Polwica. Na poziomie kadry zarządzającej obu gospodarstw rozwinęły się w latach osiemdziesiątych znajomości i przyjaźnie między pracownikami. Co roku organizowano wymiany dla pracowników i praktykantów, które sprawiły, że rolnicy i pracownicy obu gospodarstw przywiązywali wielką wagę do wzajemnych kontaktów. Współpracę podjęły również związki sportowe, które po likwidacji państwowego gospodarstwa Pritzier i prywatyzacji gospodarstwa w Polwicy w latach dziewięćdziesiątych nadal utrzymywały kontakt.

W roku 1999 gmina Domaniów, na terenie której znajdowało się gospodarstwo Polwica oraz Gmina Hagenow-Land powróciły do tradycji kontaktów, aby kontynuować i rozwijać nawiązane znajomości mieszkańców Domaniowa i Hagenow. Gmina Domaniów podpisała porozumienie o partnerstwie i współpracy z Gminą Hagenow-Land (Niemcy) 28.09.2001 roku.

Od tamtej pory kontakty między obiema społecznościami rozwinęły się na wielu płaszczyznach: zawodowej (wymiana doświadczeń rolników, sportowo-kulturalnej, na poziomie polityki lokalnej (wymiana doświadczeń) oraz między jednostkami OSP. Rocznie w takich wymianach bierze udział wiele osób, wspólnie opracowywany jest plan spotkań sportowych i kulturalnych, po obu stronach granicy. Takie formy współpracy są bodźcem do odnowienia wspólnych tradycji, obyczajów i wzajemnego poznawania się obywateli sąsiednich państw.
http://www.kreis-swm.de/Hagenow-Land/