Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z opracowywaniem przez Gminę Domaniów Planu gospodarki niskoemisyjnej PGN) zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Domaniów do wypełnienia krótkiej ankiety, która ma na celu zgłaszanie zadań proponowanych do wprowadzenia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest realizacja celów pakietu klimatyczno-energetycznego "3x20". Określone w nim cele strategiczne i szczegółowe skupiają się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Opracowanie PGN umożliwia korzystanie ze środków Unii Europejskiej na cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 z m. in. Regionalnego Programu Operacyjnego czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do zadań realizujących cele PGN wpisują się m.in.: termomodernizacja budynków, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła itp.), wymiana źródeł energii na bardziej efektywne lub zasilane czystszym paliwem.

Bardziej szczegółowe informacje na temat planu gospodarki niskoemisyjnej można znaleźć na stronach internetowych:

http://misja-emisja.pl/knowledgebase/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-cele-zadania/

http://www.carbonengineering.pl/pl/content/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-0

Wypełnione ankiety należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy pgn.domaniow@carbonengineering.pl, przesłać na adres: Urząd Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów lub dostarczyć do Urzędu Gminy.

Kontakt w sprawie PGN:

Po stronie Wykonawcy:

Łukasz Zywar
Starszy specjalista ds. efektywności energetycznej i OZE
E-mail: PGN.Domaniow@carbonengineering.plTel. kom.: +48 530 845 504

Po stronie Zamawiającego:

Tomasz Ciecierski
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
E-mail: t.ciecierski@gminadomaniow.plTel. +48 71 382 81 23

Ankieta do pobrania w formacie:   

 

Ikona pdf Ankieta do pobrania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,63 MB ]