Honorowi Obywatele

Pan Jan Żukowski

Rada Gminy Domaniów uchwałą nr XIV/100/04 z dnia 01 lipca 2004 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów „ Panu Janowi Żukowskiemu. Pan Jan Żukowski był wieloletnim Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, działaczem PSL , a obecnie jest Wójtem Gminy Żórawina.

 

Pani Kazimiera Stępkowska

Uchwałą nr XX/154/05 z dnia 17 lutego 2005 r. Rada Gminy Domaniów nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów „ Pani Kazimierze Stępkowskiej. Pani Kazimiera Stępkowska była wieloletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Domaniowie , a później Zespołu Szkól w Domaniowie.Zawsze dbała o oświatę. Nie szczędziła ani sił, ani czasu przy budowie nowej okazałej szkoły XXI wieku w Domaniowie.Obecnie na emeryturze pozostaje aktywna, wrażliwa na krzywdę dzieci, na nieszczęścia rodzin.

 

Pan Szymon Kołecki

Uchwała nr XXII/120/08 Rada Gminy Domaniów z dnia 30 października 2008 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów”Panu Szymonowi Kołeckiemu. Pan Szymon Kołecki jest zdobywcą srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w podnoszeniu ciężarów w Sydney w 2000 r. oraz  złotego na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Pochodzi z Wierzbna, wychowanek miejscowego klubu LKS Polwica-Wierzbno, stawiany jest na równi z największymi polskimi sportowcami. Nadanie honorowego obywatelstwa jest formą podziękowania społeczności gminy Domaniów.

 

Pan Ryszard Żuraw

Rada Gminy Domaniów nr XXI/123/16 z dnia 3 sierpnia 2016 r. nadała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Domaniów” Panu Ryszardowi Żurawiowi. Z Gminą Domaniów jest związany od 12 sierpnia 1982 r. - od objęcia stanowiska Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Danielowicach. W latach 1989 – 1994 był Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Domaniowie, następnie do roku 2013 Prezesem Banku Spółdzielczego w Oławie. Pan Ryszard Żuraw od 2004 r. jest Członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Domaniowskiej. Na uwagę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania w sprawy ochrony przeciwpożarowej w gminie. Pan Ryszard Żuraw jako Prezes RSP w Danielowicach, a później jako Dyrektor BS w Domaniowie zawsze znajdował czas na to, by poznać problemy Gminy Domaniów. Chętnie służył wsparciem dla gminnych przedsięwzięć oraz imprez okolicznościowych. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielczej Grupy Bankowej.

 


Ksiądz Dariusz Amrogowicz

Rada Gminy Domaniów uchwałą nr XXXVII/259/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów” Księdzu Dariuszowi Amrogowiczowi.

Ks. mgr lic Dariusz Amrogowicz urodził się 17 kwietnia 1971 roku we Wrocławiu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Domaniowie. Następnie ukończył Technikum Samochodowe w Oławie. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Henrykowie i 17 maja  1997 r. został wyświęcony na księdza. We Wrocławiu kontynuował swoją karierę naukową i obecnie posiada tytuł Ks. mgr lic.

Był Wikarym m.in. w Brzegu (opolskie). W latach 2007 – 2013 otrzymał swoje pierwsze probostwo – rodzinny Domaniów, następnie pył proboszczem w Wilkowie. Od 19 maja 2012 r. ksiądz Amrogowicz jest Kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniowie. Był również członkiem orkiestry. Jako proboszcz w Domaniowie przeprowadził w kościele parafialnym  i w kościołach filialnych bardzo wiele remontów. Doprowadził do renowacji ołtarza głównego w kościele w Domaniowie, pomalował kościół i odrestaurował ławki w Domaniowie. Ponadto wykonano nowy dach na budynku plebani. Doprowadził również do pozyskania nowego areału na powiększenie cmentarza parafialnego pomiędzy Domaniowem a Kończycami. Ponadto w kościołach filialnych tj. w Piskorzowie i Brzezimierzu wyremontowano dachy w/w świątyń. Od   kilku lat ksiądz Amrogowicz jest Dyrektorem  Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.Jako Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zainicjował wśród seniorów i młodzieży możliwość skorzystania z letniego wypoczynku. Wspiera Szkolne Koła Caritas w swojej działalności. Co roku organizuje zjazdy i spotkania z młodzieżą SKC. Dyrektor organizuje rok rocznie (po wakacjach) akcję „Kromka chleba dla sąsiada” – akcję tę uświetnia występ Orkiestry Dętej przy OSP w Domaniowie. Jest organizatorem wielu akcji: WYJAZDOWA AKTYWIZACJA SENIORÓW; I TY DODAJ IM SKRZYDEŁ; NASZA PAKA; WAKACYJNA AKCJA KOLONIJNA; MIŁOSIERNI JAK OJCIEC; TAK POMAGAM; PŁOMIEŃ MIŁOSIERDZIA ITP. Na uwagę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania w sprawy rodzinnej gminy Domaniów. Chętnie służy wsparciem dla gminnych przedsięwzięć oraz imprez okolicznościowych. Cechy charakteru takie jak: życzliwość, słowność, pracowitość, otwartość w relacjach z ludźmi oraz skuteczność w działaniu stawiają  Go w rzędzie honorowych osobistości naszego regionu.Jego osobiste walory i cechy charakteru stanowią wzór dla mieszkańców.

 


Ksiądz Marek Górdziałek

Rada Gminy Domaniów uchwałą nr VII/45/19 z dnia 24 maja 2019 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów” Księdzu Markowi Górdziałek.

W Domaniowie objął probostwo po Księdzu Amrogowiczu w 2013 r. Wcześniej Parafia w Wilkowie (2008). Doprowadził do sprowadzenia relikwii Ojca Świętego (kropla krwi) do parafii domaniowskiej. Organizator wielu akcji charytatywnych. Inicjator wielu remontów (m. in. dach kościoła w Domaniowie, dokończenie chodnika wokół kościoła, uporządkowanie cmentarza parafialnego itp.).

 

Ksiądz Jan Drabczak – CSMA łac. Congregatio Sancti Michaelis Archangeli

Rada Gminy Domaniów uchwałą nr XLII/286/22 z dnia 26 maja 2022 r. nadała tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Domaniów” Księdzu Janowi Drabczakowi.

Ksiądz Jan Drabczak swoją drogę zakonną rozpoczął w Miejscu Piastowym, następnie kontynuował naukę w Seminarium duchownym w Krakowie, tam też ukończył studia wyższe. W maju 1996 roku przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie.

Ksiądz Jan Drabczak CSMA na Dominikanie zwanym padre  Jimmy, pochodzący z Domaniowa od września 1997r. nieustannie przez blisko 25 lat służy Panu Bogu i mieszkańcom w Republice Dominikany. W październiku 1997 r. objął funkcje proboszcza w parafii św. Antoniego z Padwy w Juncalito, pełnił posługę w Janico oraz 46 kaplicach w wysokich górach, w odległych zakątkach Dominikany bez możliwości dotarcia w sposób mobilny, często przemierzał pieszo kilkanaście kilometrów , aby odprawić Mszę św. przybliżyć Jezusa Chrystusa i prawdy wiary tubylcom. Mieszkając w tejże parafii bez prądu do ok. 2003r. Utworzył pierwszą na wyspie orkiestre dętą z otrzymanych instrumentów z Siechnicy z pod Wrocławia, z dumą i radością oznajmiał, że jest prawie jak w domu i marzenie się  spełniło, ponieważ jako dziecko w swoim rodzinnym Domaniowie był członkiem orkiestry dętej przy OSP Domaniów, grał na trąbce. Obecnie posługuje jako proboszcz w parafii w Santiago de los Caballeros. Przełożeni za ciężką pracę, trud i oddanie powierzyli Mu stanowisko wyższego przełożonego delegatury karaibskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, diecezja liczy 14 wysp (między innymi Dominikana, Puerto Rico, Aruba – Antyle Holenderskie). Pełni funkcję Rektora Seminarium Świętego Michała Archanioła na Karaibach. Jest także dziekanem dekanatu Libertad. Dzięki niemu powstały liczne działa – budując je od podstaw,  między innymi wznoszono świątynie, szkołę zawodową dla mężczyzn (murarz, stolarz itp.), przyuczenie do zawodu dla kobiet, bezpieczne miejsca spotkań, zabaw i modlitwy (oratoria) dla dorosłych, młodzieży i dzieci na dalekiej wyspie. Jesteśmy dumni i pełni uznania, że   z naszej lokalnej wspólnoty samorządowej mamy tak zacna osobę, która jest oddana Bogu     i ludziom. Dziękujemy za wiarę i miłość do drugiego człowieka oraz za godne reprezentowanie wiernych Polaków na dalekiej Misji w Dominikanie, zgodnie z zawołaniem zgromadzenia „Któż jak Bóg”. Na dalekiej Dominikanie przybliża tamtejszym mieszkańcom gdzie jest Polska, jaką mamy kulturę, zwyczaje i atrakcje. Jego osobiste walory i cechy charakteru stanową wzór dla mieszkańców tworzących lokalną społeczność.