Położenie geograficzne

Gmina wiejska Domaniów położona jest we wschodniej części województwa dol­nośląskiego na przeciętnej wysokości wynosi 140 m n.p.m. Najwyższym punktem jest wzniesienie liczące 156,7 m n.p.m., usytuowane na południe od Grodziszo­wic. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 9437 ha, tj. 94,37 km2, co sta­nowi 0,5 % powierzchni województwa.

Mapa z zaznaczonymi dwoma lokalizacjami w Polsce, połączonymi czerwonymi strzałkami

 

Według fizyczno - geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego leży ona na Nizinie Śląskiej w mezoregionie Równiny Wrocławskiej.

Graniczy bezpośrednio z:

  • Równiną Oleśnicką
  • Pradoliną Wrocławską
  • Równiną Grodkowską
  • Masywem Ślęży

Administracyjnie od 1 stycznia 1999 roku jednostka samorządowa wchodzi w skład powiatu oławskiego.

Graniczy z gminami:

  • Borów - od zachodu;
  • Żórawina - od zachodu;
  • Święta Katarzyna - od północy;
  • Gminą Wiejską Oława - od wschodu;
  • Wiązów - od południa;
  • Strzelin - od południa. 

Łączna długość granic okalających gminę wynosi 73,5 km. Z uwagi na równinne ukształtowanie terenu i brak naturalnych barier, granice w całości mają sztuczny charakter.

Siedzibą urzędu jest położony centralnie Domaniów. W skład gminy wchodzi 25 wsi (19 sołectw). Należą do nich: Brzezimierz, Chwastnica, Danielowice, Domaniów, Domaniówek, Gęsice, Gostkowice, Goszczyna, Grodziszowice, Janków, Kończyce, Kuchary, Kuny, Kurzątkowice, Pełczyce, Piskorzów, Piskorzówek, Pol­wica, Radłowice, Radoszkowice, Skrzypnik, Swojków, Teodorów, Wierzbno, Wyszkowice. Liczba miejscowości na 100 km2 powierzchni wynosi 26,51. Jest to wartość większa od wskaźnika dla całego województwa, równego 15,13.

Odległość z Domaniowa do stolicy regionu Wrocławia wynosi 30 km, natomiast do Warszawy 392 km. Do przejścia granicznego z Republiką Czeską (Kudowa Słone - Nachod) jest 109 km, a do granicy z Republiką Federalną Niemiec (Jędrzychowi­ce - Ludwigsdorf) 179 km.

Mapa administracyjna z wyraźnie zaznaczonymi granicami gminy Domaniów, otoczona innymi gminami, z oznaczeniami dróg i miejscowości.