Sołectwa

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DOMANIÓW

 

( na podstawie §43 Statutu Gminy Domaniów - Obwieszczenie przewodniczącego Rady Gminy Domaniów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Gminy Domaniów ;  Dz. U. Woj. Dol. Z 2004 r. nr 76 poz. 1512)

 

Lp.

 

Nazwa

Sołectwa

Imię i nazwisko Sołtysa

Numer

telefonu

Rada Sołecka

Statut

1.

Brzezimierz

Zbigniew Kopka

669 380 114

 

Krzysztof Mycek

Dawid Koziński

Damian Kostecki

Marian Czurak

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Brzezimierz.

2.

Chwastnica

Magdalena Bagińska

693 560 901

 

Tomasz Dygas

Maria Celej

Rafał Bagiński

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Chwastnica.

3.

Danielowice

 

Leszek Zieliński

502 078 332

Magdalena Wandzel

Grzegorz Gondek

Sylwia Ledniowska

Maciej Sieroński

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Danielowice.

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwu Danielowice.

 

4.

Domaniów

Tomasz Pach

698 328 261

Jolanta Janicka

Leszek Matyjewicz

Bartosz Pach

Renata Jonik

Tomasz Kożak

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Domaniów.

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Domaniów.

5.

Domaniówek

Justyna Łętowska

607 522 950

 

Jan Mielczarek

Wojciech Birecki

Emilia Mazepa

Zbigniew Łętowski

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Domaniówek.

6.

Gęsice

Anna Strząbała

721 657 570

 

Ewa Trzeciak – Frytz

Anna Figas

Anna Stanisławczyk

Gabriela Domagalska

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Gęsice.

7.

Gostkowice

Sylwia Hubert

732 820 589

Artur Masłowski

Elżbieta Sobkowiak

Tomasz Michniewicz

Regina Chudy

Uchwała Rady Gminy Domaniów Nr XI/60/15z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Gostkowice.

8.

Goszczyna

Adam Salwach

604 615 740

Wiesław Ożga

Paweł Saluk

Marek Zygmunt

Barbara Czyrna

Marek Salwach

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Goszczyna.

 

 

 

 

 

9.

Grodziszowice

Ryszard Markiewicz

889 077 392

 

Józef Bekieszczuk

Marcin Markiewicz

Adam Szpak

Izabela Woroniecka

Daniela Seń

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grodziszowice.

10.

Janków

 

Monika Chamioło

664 091 778

 

Waldemar Prędota

Robert Solarz

Grzegorz Sebzda

Przemysław Zapłatyński

Daniel Porada

Zygmunt Zychowicz

 

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Janków.

Uchwała Nr xxxvii/242/17  Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Janków.

 

 

 

11.

Teodorów

Anna Bednarz

514 155 676

Magdalena Jurasik

Elżbieta Gębska

Henryk Jach

Zbigniew Kukuła

Uchwała Nr XXXVII/243/17 Rady Gminy Domaniów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Teodorów.

Uchwała Nr XL/267/18 Rady Gminy Domaniów

z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Teodorów.

12.

Kończyce

Zbigniew Domański

 

782 472 243

 

Jarosław Domański

Ireneusz Gołąb

Jan Śmierciak

Józef Kłak

Mariusz Kowalski

Tomasz Gała

Józef Put

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kończyce.

13.

Kuchary

Marta Kuriata

726 539 953

 

Elżbieta Fratkiewicz

Anna Wróblewska

Justyna Fratkiewicz

Izabella Sztangierska

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kuchary.

14.

Kurzątkowice

Danuta Pikulska

721 795 188

Zbigniew Kowal

Leszek Dziębowski

Zofia Pawłowiec

Sławomir Dojlido

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kurzątkowice.

15.

Pełczyce

Danuta Raczyńska

693 852 510

 

Ryszard Osipowicz

Maria Majder

Wojciech Suchorzewski

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Pełczyce.

16.

Piskorzów

Roman Kuriata

605 995 271

 

Janusz Bronowicki

Dorota Żygadło

Katarzyna Żygadło

Zbigniew Krzyk

 

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Piskorzów.

17.

Piskorzówek

Edyta Mielczarek

783 850 509

 

Tomasz Ciecierski

Bogusława Zawer

Anna Lipniak

Katarzyna Olaniuk

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Piskorzówek.

18.

Polwica

 

Małgorzata Rakowska

693 270 501

Stanisław Szelągowski

Katarzyna Sopata

Izabella Krysiak

Mateusz Czurak

Agnieszka Furgała

Leszek Rakowski

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Polwica.

Uchwała Nr XXXVII/245/17 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany statutu Sołectwa Polwica.

 

19.

Kuny

Paulina Chuda

661 818 553

Paweł Chudy

Monika Łabiszak

Leszek Pasikowski

Uchwała Nr XXXVII/246/17 Rady Gminy Domaniów

z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kuny.

Uchwała XL/268/18  Rady Gminy Domaniów

z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kuny.

20.

Radłowice

Wojciech Jerzy Głogulski

698 425 790

 

Stefania Łabno Staniszewska

Damian Frytz

Monika Urbanek

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Radłowice.

21.

Radoszkowice

Mariusz Kawałko

783 666 103

 

Wanda Domańska

Krzysztof Domański

Marta Szumna

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Radoszkowice.

22.

Skrzypnik

Krzysztof Jakubiszyn

 

695 876 975

Iwona Kamińska

Jerzy Górski

Ryszard Manowita

Józef Kawałko

Waldemar Łastowski

Leszek Krywulak

Marcin Szewczyk

Ignacy Kawałko

Piotr Suchorzewski

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Skrzypnik.

23.

Swojków

Lucjan Skowron

507 752 333

Krzysztof Krawczyk

Marek Żmuda

Andrzej Bochonos

Robert Krawczyk

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Swojków.

24.

Wierzbno

Adam Kraska

605 252 225

 

Janusz Piotrowski

Dominik Góralski

Natalia Pawlik

Teresa Proć

Eugenia Bednarz

Dorota Sala

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wierzbno.

25.

Wyszkowice

Radosław Frytz

785 870 373

 

Jarosław Burkiewicz

Krzysztof Borowski

Beata Kucała

Natalia Brusiło

Irena Bronowiecka

 

Uchwała Rady Gminy Domaniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wyszkowice.

 

Sporządził(a): Dorota Sala

Stan na dzień: 28 lipca 2021 r.